Báo cáo Blog Năm 2012

WordPress đã làm một cái báo cáo rất ấn tượng về blog của tui, vượt hơn sự mong đợi là nó có, và nó còn mang thông tin mà tui không biết về blog của mình.

http://jetpack.me/annual-report/3845057/2012/

Cái link trên là dẫn tới báo cáo của blog tui, bạn nào quan tâm thì click vô coi chơi héng.

Hôm nay là hết năm 2013, chúc quý dzị và bà con anh chị em một năm mới 2013 sung sức nghen^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: