Tại Sao Gọi Là Lò Vi Ba

Hôm nay đi ăn, cô ấy hỏi: tại sao kêu là lò vi ba?

Lò vi ba là tiếng Hán Việt, dịch thẳng từ Anh sang Hoa rồi sang Hán-Việt.

Cái tên của nó là lò micro-wave, micro là siêu nhỏ, tiếng Hán là vi, wave là sóng, tiếng Hán là ba, nên micro-wave trong tiếng Hán-Việt là vi ba.

Sau này một số thánh nhân nào đó không hiểu được tại sao gọi là lò vi ba, nên đã xài một chữ khác thuần Việt hơn để gọi chữ ba là chữ sóng, nên lò vi ba còn gọi là lò vi sóng.

Lò vi sóng là nửa nạc nửa mỡ, lò vi ba là nửa mỡ nửa nạc, nói sao ai cũng hiểu.

Chữ ba mang ý nghĩa là sóng xuất hiện rải rác trong tiếng Việt, ví dụ

  • phong ba, nghĩa là sóng gió, thấy trong cụm phong ba bão táp
  • thu ba, là sóng mùa thu, thấy trong cụm làn thu ba, ý nói nét đẹp nhẹ nhàng
  • ba đào, là sóng đỏ, tức là sóng lớn, thấy trong cụm ngọn ba đào

Sẵn nói tới chữ ngọn ba đào, tui nhớ một câu truyện có liên quan nên kể cho bà con nghe chơi.

Một hôm Đường Bá Hổ tới nhà Thu Hương thăm viếng, vì say mê nhan sắc của Thu Hương mà Đường Bá Hổ ở tới tận khuya không về.

Thu Hương có ý tiễn khách, Đường Bá Hổ biết ý, bèn bước ra nhìn trời lúc đó đang mưa lất phất, liền đọc một câu thơ mượn cảnh tỏ tình như sau:

  • chẳng phải ta không muốn về, mà chẳng qua “vũ vô kiềm toả năng lưu khách”

Ý của câu trên là “mưa không xiềng xích mà vẫn giữ chân khách”, ý nói trời còn mưa thì chàng còn ở lại.

Thu Hương bèn đọc một câu thơ đối đáp với câu thơ trên của Đường Bá Hổ, như sau:

  • chứ không phải “sắc bất ba đào dị nịch nhân” chăng? (có bản chép dĩ)

Câu của Thu Hương có nghĩa là “nhan sắc không phải sóng to gió lớn mà lại trói buộc được lòng người”, ý nói “chứ bộ không phải chàng mê sắc đẹp của ta sao?”.

Hai câu thơ đó đã được truyền lại trăm năm sau thành một câu thành ngữ nói trong tiếng Việt bằng bốn chữ: “lạt mềm buộc chặt“, tuy không hết ý nhưng cũng vừa đủ để hiểu đại khái người ta nói cái gì.

Câu chuyện đến đây là hết, tui đi ngủ, chúc anh chị em ngủ ngon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: