Vài Ngày Ở Đài Bắc

Mùng 10 Tết, có việc đi Đài Bắc mấy ngày, sẵn tiện tui đi chơi lòng vòng cho biết với người ta, nên mượn một cái thẻ EasyCard của nhà em rể, rồi nạp tiền vô đó đặng đi loanh quanh xe điện ngầm với xe bus của thiên hạ chơi cho biết…

Đăng mấy tấm hình lên blog cho bà con coi chơi…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: