Vietnamese Great Firewall

Trung Quấc có Vạn Lý Trường Thành còn Việt Nam chúng ta có Vạn Lý Tường Lửa (Great Firewalls).
Toàn bộ thông tin từ interweb quấc tế muốn vô Việt Nam phải qua một cái màng lọc (filter) do đó tốc độ internet và băng thông cổng quấc tế ở VN chậm khủng khiếp, nghẽn mạch liên tục…
Load có 4GB data thôi mà mất 9 ngày mở máy liên tục! Điên! Một lũ quản lý ngu si, thiếu hiểu biết, chậm phát triển và điên khùng!

2 Comments to “Vietnamese Great Firewall”

  1. Nhung says:

    và có một cái lò lửa đang cháy hừng hực ngay lúc 4GB data download về

  2. tiamo says:

    hề hề và torrent đã xuất hiện, hic nếu không có torrent thì trong mơ em cũng chả nghĩ đến việc một đêm down được 4 Gb >:), móa cái “kỷ lục mất dạy” của bọn viễn thông vịt ngan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: