Tiểu Nhược Và Nô Lệ

http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/tam-ly-phai-xai-cho-het-tien-ngan-sach-da-giao-3112149.html
Đây là tâm lý của người xài tiền viện trợ, tiền của người khác cho mình, chứ không phải tiền của mình làm ra.
Tiền viện trợ thì nó cho nhiêu đó đó, xài không hết phải trả lại, vậy tội gì trả lại? Tâm lý xài tiền viện trợ kiểu này, tui không xa lạ gì, vì nó giống thằng tui hồi đó đi học, má cho mỗi ngày 5000 đồng, xài không hết mà để dành thì qua ngày hôm sau má hỏi còn tiền không, hết thì má cho thêm, còn thì má khỏi cho nữa.
Ta nói, cái đám già đầu mà còn chưa thoát khỏi tâm lý nô lệ xài tiền viện trợ của người ta.
Giải phóng 40 năm rồi, mấy cưng già mà còn rừng rú lắm mấy cưng ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: