Người Việt Nam Ta Giỏi Thật

Đứa nào nói Việt Nam ta dở là sai, sai trầm trọng.
Người Việt Nam mình rất giỏi, làm cái gì cũng được, làm còn đẹp còn ngầu hơn người ta nữa, chuyện gì khó thứ gì hiếm đều làm được, khó khăn nào cũng vượt qua, tiền bạc không phải là vấn đề, thảy đều làm được. 
Chỉ với 1 điều kiện: phải thấy cái đó rồi mới làm được.
Không thấy sao làm, mày điên hả?
Trong nước ngoài nước gì cũng dzậy, nghen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: