Nghĩ Đi Bây (2)

Việt Nam đang nhập khẩu tất cả mọi thứ, từ cái máy bay cho tới cây tăm xỉa răng.
Nhưng Việt Nam cũng xuất khẩu được vài thứ, mới đây thôi, mà cũng đủ làm rạng rỡ non sông rồi.
Mừng thay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: