Nâng người ta lên và đạp người ta xuống, việc nào khó làm hơn?

One Reply to “Nghĩ Đi Bây (1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *