Nghĩ Đi Bây (1)

Nâng người ta lên và đạp người ta xuống, việc nào khó làm hơn?

One Comment to “Nghĩ Đi Bây (1)”

  1. Chau says:

    ngay cái đầu tiên trong câu hỏi đã là câu trả lời rồi anh ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: