Một Sự Nhục Nhẹ Khi Ở Việt Nam

Có một sự nhục nhẹ, bình thường nó không thấy nhục đâu, nhưng mà cứ mỗi khi muốn mua đồ ở Amazon hay Ebay mà nó ghi là: không nhận chuyển hàng tới Việt Nam, là cái sự nhục đó trào lên tới…cuống họng.
Món hàng đó ở Việt Nam không có bán, nên chỉ còn cách nhờ dịch vụ mua giùm, mà dịch vụ gởi cái báo giá chắc tưởng tui là cái thể loại dưới quê ít học sính đồ ngoại, nên nó ghi các thể loại phí viết tắt từ tên ông nội nó hay sao á, tràn lan, nên không mua vì ghét nó chứ không phải không mua vì không có tiền.
Thà nó ghi: phí dịch vụ là 200 đô cho cái món hàng 12 đô đi, ok, tui mua, tại nó mua giùm mình mà, còn đằng này nó ghi: S&H Fee, Shipping and Tax Fee, C&S Fee, cái mả cha nó phi :)).
Bởi, ta nói bình thường yên ổn thì không sao, chứ mỗi lần có nhu cầu mua một cái sản phẩm thương mại tầm thường thì mình lại thấy mình còn thấp hơn một thằng người tương tự, ở Mỹ, chỉ vì cái lý do là mình đang ở Việt Nam.
Thủ tướng, ông trả lời tui coi tại sao?IMG_2704.JPG
 

2 Comments to “Một Sự Nhục Nhẹ Khi Ở Việt Nam”

  1. T. Nguyen says:

    cái này em cũng hay thắc mắc. lý do là gì anh có biết không? hay mấy bé hải quan muốn tiền “boa”? :D

    1. Demifantasy says:

      Hải Quan Việt Nam không thằng nào không thèm tiền boa, nhưng đó không phải là lý do để người ta không chuyển hàng tới nước mình em. Bữa nào rảnh, anh lôi đám bộ tài chính ra chửi nghe, dzui lắm :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: