Một Khảo Sát

Một khảo sát mới đây được tiến hành ở nhiều tỉnh thành trong Việt Nam có chủ đề: Khi lượm được đồ rơi trên đường, bạn sẽ làm gì?
Kết quả khảo sát:

 • 1. Tìm mọi cách để trả lại: 27.0% (724 phiếu)
 • 2. Cứ giữ lấy làm của riêng. 55.9% (1,496 phiếu)
 • 3. Không nhặt, cứ để ở chỗ cũ. 7.7% (206 phiếu)
 • 4. Ý kiến khác. 9.4% (251 phiếu)

Tổng cộng: 2,677 phiếu.
Kết luận:

 • 1. 27.0% đạo đức giả
 • 2. 55.9% thuần Việt
 • 3. 7.7% có triệu chứng tâm thần
 • 4. 9.4% không biết chữ

Cười! :mrgreen:

5 Comments to “Một Khảo Sát”

 1. Gman says:

  thế anh thuộc nhóm nào nào?

 2. Demifantasy says:

  Anh thuộc nhóm Đạo Đức Giả em à! Và thỉnh thoảng cũng bị tâm thần nữa, hehehehe…

 3. CANA says:

  em thuộc nhóm có triệu chứng tâm thần! hix

 4. Demifantasy says:

  Tóm lại là chúng ta thuộc nhóm gì cũng được, miễn sao đừng thuộc nhóm Thuần Việt là được, ha em ha!

 5. Nhung says:

  khà khà, ta đây thuộc nhóm thuần việt và lai một chút tâm thần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: