Lý Do Saigon Ngập

Saigon lâu nay không có ngập ẩu, mà dạo này mưa lớn chút là ngập. Tội nhất là mấy quận mới với mấy quận ven đô.

Biết sao hông, để tui nói cho nghe nè, cái trung tâm Saigon là cái chỗ ngập nặng nhứt SG đó giờ, nghe Lê Lợi Nguyễn Huệ tưởng ngon chứ ở trong cái con đường đó vào mùa mưa mới thấy cái cảnh.

Bây giờ dân chúng nó xây cái metro cho bằng anh bằng em ngay giữa cái ổ ngập đó, tức là ngay giữa cái ao đào thêm cái lỗ.

Hỏi, mớ nước ngập tới háng chỗ đang mần xe điện đó được bơm đi đâu?

Tự trả lời nghen đồng bào kkk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: