Ghi ngắn trước khi đi ngủ.

Hôm nay tui có gặp một người, và có nói chuyện có liên quan tới chính trị chút xíu, cô ấy nói cô ấy nghĩ rằng tui là người “phản động”, tui nói vầy:
Tui ủng hộ không chỉ riêng ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà bất cứ một ông Trần Văn A hay Phò Thị B bất kỳ nào đó dám đứng ra nhận lãnh chức vụ Thủ Tướng nước Việt Nam 2013 này. Vì nếu là tui làm Thủ Tướng, thì nói thiệt là tui không biết làm sao quản 92 triệu thằng ngu như thế này.
Cho nên, trong mắt tui, làm Thủ Tướng nước Việt Nam khó lắm, vì phải quản lý từ cha tới con, từ quan tới quân, từ cánh tả tới cánh hữu, từ quen tới lạ, từ trong ra ngoài, đi đâu cũng thấy từng đàn từng đàn những thằng ngu, nghĩ đã không tới thì thôi lại còn phá hoại, đã không biết làm thì thôi lại còn chửi người khác, đã không dám làm thì thôi lại còn ghen ăn tức ở.
Nhưng mà, như hôm 1/6 tui có nói với bé iu rằng: cái đám đông đang bu đen bu đỏ và chen lấn nhau một cách hăng say như em thấy đó, chính là nguyên nhân của việc nước Việt Nam mình không mất nước sau mấy ngàn năm đó.
Chết, người Việt Nam không sợ
Nghèo, người Việt Nam không sợ
Đói, người Việt Nam càng không sợ.
Ngu dốt, người Việt Nam cũng không sợ.
Cái mà người Việt Nam sợ nhứt là MẤT PHẦN.
Cho nên, tất lẽ dĩ ngẫu, tui ủng hộ bất cứ ai có can đảm làm Thủ Tướng nước Việt Nam, vì bạn sẽ đối phó trước nhất với 92 triệu thằng ngu.
Xin lỗi, tui không làm được chuyện đó. Nếu là tui, chắc có lẽ tui phạm tội diệt chủng mất.

One Comment to “Ghi ngắn trước khi đi ngủ.”

  1. Grace says:

    gật gù tán thành -_-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: