Ghi Ngắn 1

Đức không tự nhiên mà có, nhất là ở Việt Nam thời này, đối với người Việt Nam thời này, mà phải trải qua một quá trình hành đạo hết sức nhọc nhằn, gần như đi ngược lại dòng chảy của những thứ rác rưởi ầm ập hất tung bất cứ kẻ nào hòng níu kéo những cột trụ đạo đức làm người.
Tuy những xu hướng và lối sống đó mang lại miếng ăn cho con người, nhưng nó phá hỏng tới tận gốc cái “nhân chi sơ tánh bổn thiện” của dân Việt, và đẩy dân Việt vào chỗ bần cùng của tinh thần, biến con người thành đàn gia súc làm việc và nhận được những máng máng cỏ, những thứ cơm thừa canh cặn, chỉ đủ giữ mạng sống để lại thức dậy mỗi ngày, lao ra làm lụng và đóng thuế.
Điều đó nó đẩy dân ta tới chỗ diệt vong. Không cần bất cứ bàn tay của ngoại bang nào xâm lấn, không cần bất cứ hành động nào của lực lượng phá hoại, mà dân ta tự diệt mình.
Đó không phải là cái đạo mà tui gìn giữ.
Chừng nào rảnh quay lại viết tiếp.

2 Comments to “Ghi Ngắn 1”

  1. Minhnh says:

    Bỗng nhớ tới chuyện Trương Quả Lão cưỡi lừa ngược, không ai hiểu vì sao ông cưỡi lừa ngược, bởi vì ông thấy tiến lên cũng chính là thụt lùi, nên ông quay lại cưỡi lừa ngược. Ai đi theo dòng chảy thì sẽ bị dòng chảy cuốn đi, còn ai đi ngược dòng chảy thì tìm về cội nguồn linh thiêng của mình. Cám ơn anh đã chia sẻ :)

    1. Demifantasy says:

      Anh chưa viết xong, mà em đã hiểu. Cám ơn em :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: