(BBC) – Giấc mơ Mỹ, giấc mơ Việt Nam

BBC – Giấc mơ Mỹ, giấc mơ Việt Nam
Tui thấy ông này nói đúng, tui yêu nước, nhưng tui có quyền không yêu đảng, không yêu chủ nghĩa cộng sản, không yêu cách mạng, chỉ đơn thuần là tui yêu nước, thì tại sao lại bắt bỏ tù những con người yêu nước mà không yêu đảng?
Trích:

Nếu như Barack Obama sinh ra ở Việt Nam, liệu ông ấy có được bầu làm chủ tịch nước hay không ? Câu trả lời chắc chắn là không, vì ông ấy không thuộc diện ‘cán bộ được quy hoạch’.

Đó là câu hỏi mà khi “cầm hộ chiếu Việt Nam” những nhà lãnh đạo nên nhạy cảm quan sát. Nếu như không thấy nhục vì nước mình thua bạn kém bè thì phải biết nhục khi hàng chục cô gái trẻ Việt Nam xếp hàng cho thanh niên Đài Loan lựa chọn như những món hàng; phải biết nhục khi hàng ngàn dân Việt cứ thấy bóng công an Hàn Quốc là cắm đầu cắm cổ chạy; phải biết nhục khi những cụ già liệt sỹ hiện đang vẫn: “gọi con đội mồ lên đi kiện” ngay trước các cơ quan công quyền.
Để học tập từ câu chuyện bầu cử, những người thân Cộng và chống Cộng ở Việt Nam phải hiểu rằng chúng ta có thể bất đồng ý kiến nhưng không tấn công nhân cách và lòng yêu nước của nhau và dĩ nhiên là không bỏ tù nhau.
Những người lãnh đạo ở Việt Nam không được lẩn trốn lịch sử mà phải làm nên lịch sử. Nếu tiếp tục lẩn trốn, nhân dân sẽ đứng lên làm lịch sử, đưa đất nước bước về phía trước.
Điều đầu tiên phải làm là quyền ra báo tư nhân như thời kỳ pháp thuộc; Được quyền thành lập đảng tự do như đất nước Campuchia đã hưởng hàng chục năm qua; Được quyền treo biểu ngữ chống tham nhũng chống việc mất đất mất đảo mà không phải bị bỏ tù…Đó là những thay đổi chúng ta cần phải làm ngay.
Nước Mỹ đã sang trang, Việt Nam ta không thể còn đọc hoài trang sách cũ. Người Việt chúng ta, mà bắt đầu phải bằng các nhà Lãnh đạo, hãy lần giở từng trang một cuốn sách phải đọc. Đó là cuốn “Từ độc tài đến Dân Chủ” của Gene Sharp.

2 Comments to “(BBC) – Giấc mơ Mỹ, giấc mơ Việt Nam”

  1. BILDIOY says:

    Mỗi người Việt chính ra cần phải Thức Dậy, cuộc sống không chỉ có bản thân chúng ta và những “cái thuộc về ta” mà còn có quê hương, suy nghĩ đến quê hương mình để làm những điều tốt hơn là một cách yêu nước nữa. Do đó tôi nghĩ “Thay Đổi” không phải chỉ là lời Obama kêu gọi đồng bào Mỹ, mà còn là một điều tất cả mỗi người Việt (xấu xí hay tốt đẹp) cần làm. Hãy bắt đầu từ chính mình, Thức Dậy và Thay Đổi.

  2. Lua hong says:

     Hãy ‘” dậy mà đi “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: