Bằng mọi cách

“Bằng mọi cách” là cái thứ mà đám ngu si và đần độn hay xài hổm rày lắm nha.

 • Chúng ta sẽ bằng mọi cách đưa công nhân Việt Nam ra khỏi Lybia
 • Chúng ta sẽ bằng mọi cách cứu Cụ Rùa (chữ cờ với chữ rờ phải viết hoa mới chịu nha)

 • Chúng ta sẽ bằng mọi cách đưa Việt Nam phát triển ngang tầm thế giới

 • Chúng ta sẽ bằng mọi cách giảm lạm phát

 • Chúng ta sẽ bằng mọi cách bảo vệ di sản văn hóa

 • Chúng ta sẽ bằng mọi cách chống tham nhũng

 • Chúng ta sẽ bằng mọi cách … vân vân và vân vân!

Ờ, bằng mọi cách, nhưng mà lỡ bạn trẻ nào cắc cớ hỏi: “vậy thì cách nào?” thì câu trả lời là: chúng tui đang thảo luận và nghiên cứu, bằng mọi cách tui sẽ trả lời câu hỏi của anh!
Vầng, thì bằng mọi cách!
Còn cách nào thì làm gì có thằng nào biết, mà thiệt ra thì ông nội tụi nó cũng chưa biết chứ đửng nói tới tụi nó, trước mắt cứ học thuộc lòng cái câu “- Chúng ta sẽ bằng mọi cách” để bằng mọi cách giữ thể diện của mình trước đi cái đã.
Nói chứ cái trình độ văn hóa tụi nó dzậy rồi thì đửng ai hỏi cách nào, heng, tốn nước miếng, cứ cười tủm tỉm đi cái đã…

2 Comments to “Bằng mọi cách”

 1. jade says:

  Cách nào? Cóc biết, có biết cũng cóc thèm làm, nói thích hơn làm chứ hihi

 2. noname says:

  Không chịu ” bằng mọi cách” thì đổi thành ” bằng mọi giá”, chứ có gì đâu mà om sòm…Rõ rách chuyện àh. Suy nghĩ nát óc mới ra được 3 chữ ấy đấy, chê là chê thể nào? Ha ha…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: