The Champa Journey

The Champa Journey

Tui xây dựng show diễn này, với ý định rất lớn lao, nhưng có lẽ, với cái tham vọng lớn đó, sẽ phải cần một thứ khác cũng lớn tương xứng, túi tiền, hay chức vụ chẳng hạn, chứ với sức tui, kham không nổi.
Mà thật ra  là kham nổi, nếu không bị một sức ì quá lớn kéo lại, nên thôi, buông tay.
Tui có nhiều dự định hơn là chỉ một show diễn này, nhưng chắc phải chờ.
Làm show, tui học được nhiều thứ, thú vị nhất là trước khi làm show khoảng 2 năm, tui lẳng lặng đi học tiếng Chăm, hai năm sau mấy bạn diễn viên nói: em nhận ra anh, hồi đó em tưởng anh là thành phần phá hoại.
Thôi, để đó, đợi một ngày nào khác làm lại.
Thông tin về Show The Champa Journey trên mạng khá nhiều, anh chị em google là ra.

  • Thời gian: 4/2013 – 12/2013
  • Đầu tư ban đầu: ~200 triệu VND
  • Nhân sự: khoảng 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: