Hơi bị thắc mắc

Tui hôm nay ngồi xếp lịch cho các bạn PG của mình đi làm cho một công ty khách hàng, tự nhiên cảm thấy đời thiệt là bất công, xa xôi thì không biết nhưng trước mắt mình thì rành rành ra đó.
Các bạn PG phải đi làm xa xôi, nắng nôi bụi bặm, mà lương nhận được thì bèo bọt, không biết có đủ đổ xăng không. Trong khi có những người làm công ty lớn, ngồi máy lạnh chạy rì rì, lương cao việc nhẹ, mà lại còn ép người cực khổ hơn mình giảm giá giảm giá và giảm giá. Đó là chưa kể những đối tượng chỉ thích nói chuyện khi có “hoa hồng” (chiện này bữa nào ở không đem ra nói chơi).
Tui tự hỏi, ăn cái phần cắt xén được từ công lao động của người cực khổ hơn mình, những người sung sướng đó có thấy sung sướng và thỏa mãn là họ đã mua được hàng với giá rẻ hơn không?
Trách ai giờ? Đổ lỗi cho số phận của mỗi người khác nhau nên phần họ nhận được khác nhau hả? Không công bằng, tui thấy không công bằng.
Trách gì khi mà cuộc sống ngày càng lừa lọc dối trá nhau…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: