Cái này tui viết cái tựa rồi để đó, vì ý quá dài, tui đang suy nghĩ coi viết ra hay … nói ra rồi quay video lại up lên cho bà con coi :D.

Comment lựa chọn đi bạn, thích đọc hay thích coi youtube? :D

1/ “If You Are Good At Something, Never Do It For Free”

2 Replies to “Vị Kỷ, Vị Lợi Hay Vị Nhân Sinh

  1. Xuất chiêu làm diễn viên đi Demi. Nhưng mà làm nhanh đi, đợi 2 tuần rồi đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *