Loạn Hả?

Ta nói, cái đất nước này, năm 2013, mà hổng chỉ có năm nay, nó đã manh nha từ trước rồi, chỉ có năm nay là khởi đầu của những sự loạn lạc.
Tui thấy nhiều người cứ nói rằng vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ. Ai hỏi tui, tui nói đúng 1 câu:
Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.
Hiểu được thì hiểu, hông thì thôi, đửng động não mệt lắm nha mấy cưng.

One Comment to “Loạn Hả?”

  1. hien says:

    tui thì tui hiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: