Cưng Là Cái Loại Nghệ Nhân Gì?

Tui, trong những lần làm việc có liên quan tới văn hoá, văn nghệ, nghệ thuật, biểu diễn, sân khấu vân vân và đại loại như dzậy, đã từng gặp nhiều thể loại mang trên mình và trên vách tường nhà rất nhiều cái loại giấy lộn ghi nào là Chứng nhận Nghệ Sĩ, Nghệ Sĩ Xuất Sắc, Nghệ Sĩ Ưu Tú, Nghệ Sĩ Nhân Dân vân vân và vân vân, mấy bạn rành hơn tui vụ chứng nhận này.
Trong những lần “va chạm văn hoá” đó, tui phát hiện, cái ranh giới giữa Nghệ Sĩ/Nghệ Nhân và Con Buôn là hiện hữu, to đùng và chễm chệ ngăn cách hai thể loại đó giao thoa và tiếp biến, vậy mà, nhiều đứa vẫn cố chấp và bất chấp vượt qua lằn ranh tổ bố đó để lao về phía bên kia một cách đầy hào hứng và tự nguyện.
Có một câu nói xưa của Hy Lạp, như vầy:
“Nếu bạn làm việc bằng đôi tay, thì bạn là một công nhân,
Nếu bạn làm việc bằng đôi tay và cái đầu, thì bạn là một người thợ,
Nếu bạn làm việc bằng đôi tay, cái đầu và trái tim, thì bạn là nghệ sĩ”,
Mấy bạn tin tui đi, lằn ranh giữa con buôn và nghệ sĩ nó làm cho hai cái giới này không bao giờ tiếp biến lẫn nhau được, cũng như không giao thoa, giao hữu, giao hợp hay giao phối gì nhau được.
Vậy mà, quanh mình, tui vẫn thấy những cố gắng kết hợp hai thể loại này với nhau, một cách bất chấp và tự hào, rằng mình đã sáng tạo ra một giống lai lý tưởng.
Nhiều người tui gặp, vì công việc, mà tui phải thưa gởi, nhưng sau màn chào hỏi vô nghĩa đó là lộ nguyên hình, hoặc vượt qua ranh giới, hoặc là chưa bao giờ ở biên giới bên kia. Khả năng cầm cự của họ cao nhất là 15 phút sau khi nghe mùi tiền, tui chua từng thấy ai cầm cự lâu hơn.
Bản chất là con buôn, thì danh hiệu cũng chỉ là trá hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: