Bài của Dê Xù – Tào lao chuyện Bảy núi

Dê Xù nói là ẻm viết “tào lao”, nhưng mà tui thấy ít ra thì cái tào lao của ẻm nó nghiêm và chỉnh hơn bất cứ thằng “thiên tặc” nào đang liếm láp mấy thằng giặc tàu và tìm cách tô đắp cho danh vọng của tụi nó bằng cách bợ đít ngoại bang.

Tào lao chuyện Bảy núi

(trích) … Võ Bình Định đi vô lịch sử  và nằm đầy ra đó trên sách, chiếu đầy ra đó trên ti vi, cũng không ai thèm viết. Người Bình Định đánh tan mấy vạn quân Thanh, thế mà cũng chẳng đáng để viết. Toàn viết về đám bại tướng đó…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: