ghi lại rảnh viết: nghe, lắm, heng, coi, cơ

4 Replies to “Thán từ

  1. Em chào anh, lâu lắm mới quay lại. Mong anh sức khỏe và niềm vui.

    1. @Giai Phong: học hành vẫn khỏe re ha em! Có về không, hay đi luôn?

    1. @sonagy: thiệt ra thì thán từ của tiếng Việt có một lịch sử rất phong phú và lâu dài, được tiếp nạp từ rất nhiều ngôn ngữ bản địa khắp từ Nam ra Bắc, và nó rất đặc trưng. Nhưng tiếc là người Việt đã quên và không thèm quan tâm tới sự quan trọng của nó.

      Theo anh, một trong những điểm khiến thán từ giữ một vị trí quan trọng trong tiếng Việt chính là không thể dịch được ra tiếng nước khác. :D Ôi người xưa, khi nào thì mình mới học được hết chữ nghĩa của ông bà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *