Văng Thơ

Dạ, nhân dịp cái thời gian trong vòng chưa tới 2 tuần lễ bị thiên hạ bắt ăn mừng 2 cái sanh nhựt của hai người đã CHẾT, đã vậy còn không liên quan gì tới tui (tức là không có bà con dòng họ liên quan gì ráo) mà ảnh hưởng trực tiếp tới tui (kẹt xe chặn đường ta nói đông nghẹt như bu giựt cô hồn), tui tức cảnh sanh tình văng được một câu lục bát, thảy đây anh chị em (c)hửi giùm, tui cám ơn.

Sanh nhựt rồi lại sanh thần
Sanh gì cũng ở trong quần chui ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: