Tui Thấy:

Tui thấy thời má tui, cái lúc bolero thịnh nhất là cái lúc lũ cướp tràn vô, kết thúc bằng “chiến thắng 30/4/1975” của chúng.
Bây giờ, tui lại thấy bolero lại tràn lan khắp nơi, và dân số Saigon đã lên tới 30 triệu, tui cho rằng sắp có thêm một đợt ăn cướp tràn vô nữa.
Đợi coi đúng hem^^.

2 Comments to “Tui Thấy:”

  1. Nguyễn Thường says:

    Có phải phương bắc hả anh

    1. Demifantasy says:

      Chính xác là bắc kỳ :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: