Tui Muốn Nói Rằng

 1. Tui muốn nói rằng, dân ta vô tri, vì đồng tiền mà gọi giặc là cha, ngậm tiền làm ngọt, sẵn sàng bỏ qua những xấu xa nhơn nhởn mà tung hô những nhỏ nhặt đào bới lung tung.
 2. Tui muốn nói rằng, dân ta vô giác, khi Intel đã sản xuất được chip Core i8 và Nasa đã xây được nhà trên sao Hoả, thì dân ta vẫn mãi bàn tán được mùa mất giá và suy luận thằng nào lên thằng nào xuống nhưng bàn rồi thôi chứ chẳng được cái tích sự gì cả.
 3. Tui muốn nói rằng, dân ta bất chính, có vô vàn thanh niên Việt trẻ lẫn già đang sống dựa vô những thù lao mà tung hô nhiệt liệt những thứ tào lao trên vô vàn sân khấu lớn, tới mức nhập tâm và quên luôn họ đang nâng bi loài cướp nước.
 4. Tui muốn nói rằng, dân ta vô định, không phân rõ trắng đen. Cứ điều gì có lợi thì họ làm mà không xét tới sự bền vững của lý do. Mối lợi đó có thể một, hai mà sự thiệt hại cho người khác thì vô cùng, vậy mà họ vẫn làm, chỉ với tâm mong muốn thủ được lợi ít ỏi cho mình.
 5. Tui muốn nói rằng, dân ta bất minh. Đâu phải người ta sinh ra cái từ nguồn cội để chơi, mà để con cháu biết nơi phát xuất của tổ tiên đặng tìm về. Nhưng dân ta bây giờ chối bỏ nguồn gốc, chối bỏ dòng họ xuất phát nghèo nàn, chỉ muốn khoác lên người lớp áo danh gia vọng tộc. Cái gót chân còn chưa gột hết phèn mà cái miệng cứ phát rặt tiếng tây u ngoài đường ngoài sá.
 6. Tui muốn nói rằng, dân ta vô sỉ. Có rất nhiều người biết rõ đồng tiền mình cầm không sạch, nhưng không nỡ đành đoạn vứt đi, bèn dùng đủ lý lẽ nguỵ biện làm cho công việc mình sang trọng, để hợp lý hoá mớ của ăn không hết từ ai đó vào túi mình.
 7. Tui muốn nói rằng, dân ta vô đạo, dẫu trăm họ có chổng mông lạy sấp mặt hay quỳ nát đầu gối, thì thứ mà vang vọng trong đầu họ cũng chỉ là chính mình, chứ không ai học lời giáo huấn của người sáng đạo mình, chứ đừng nói tới làm theo.
 8. Tui muốn nói rằng, dân mình đáng trách, nhưng họ đáng thương, vì lỡ sanh ra và sống trong thời giặc làm vua. Họ không còn cách nào khác ngoài việc phải tự bảo vệ mình, bằng mưu mô và thủ đoạn.
 9. Tui còn muốn nói, rằng giặc nổi lên từ phương nào, sẽ bị diệt từ phương đó, đó là nhân quả của nòi giống.

One Comment to “Tui Muốn Nói Rằng”

 1. Minh Lê says:

  Ko biên là em đòi đó nha :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: