Một ngày, tui thấy mình khác trước.

Đó là ngày mà sau khi hiểu thấu đáo người khác, nhận ra những điều xấu xa qua những mưu mô toan tính và tham lam đố kỵ của họ, thay vì tui chửi những thói hư tật xấu đó của họ, hay tui chửi họ, thì tui lại im lặng.

Bởi vì tui nhận ra có môt thứ sâu hơn cả những mưu toan trong đầu họ, đó là bản chất của nòi giống.

Do đó, tui im lặng.

One Reply to “Tui Im Lặng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *