Ống Hút Nhựa

Nói nghe, chỉ có những thằng ngu mới ùn ùn đi hùa theo cái vụ bỏ xài bao nilon và ống hút nhựa, vì vấn đề không nằm ở cái chất liệu có khả năng chịu bền và tái sinh rất cao đó.

Vấn đề là ở cái ý thức xử dụng của mấy thằng ngu. Xài đồ sắt hay inox thì cũng phá hoại môi trường tương tự :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: