Người Thông Minh

(sưu tầm) 
Một vị đứng đầu của một đất nước gặp ông Obama ở Nhà Trắng mới bèn “thảo mai” hỏi:
Vị lãnh đạo: Ông giỏi quá, làm sao trong 2 nhiệm kỳ ông có thể gánh vác nước Mỹ thành công như vậy…?
Obama: (rất khiêm tốn): Ah, tôi không làm một mình, bên tôi còn rất nhiều người giỏi và thông minh.
Vị lãnh đạo liền hỏi: Vậy làm sao biết người nào là người thông minh…
Obama (ngớ người vì câu hỏi này) sau đó trả lời
Obama: Muốn biết người đó thông minh hay không hãy hỏi họ một câu hỏi thông minh, họ sẽ trả lời một câu trả lời thông minh.
Vị lãnh đạo vẫn chưa hiểu liền hỏi tiếp: Vậy câu hỏi nào là câu hỏi thông minh??
Ông Obama cũng pó tay với câu hỏi này vì không biết giải thích thế nào. Ông bèn nhẹ nhàng nhấn nút gọi ông John McCain – Ngoại trưởng vào.
Obama: Ông McCain, ba mẹ ông có 1 người con không phải là anh chị của ông, không phải là em của ông. Vậy người đó là ai?
McCain: Đó là tôi, John McCain..
Ông Obama quay qua vị lãnh đạo và nói “Đây là người thông minh”..
Vị lãnh đạo trầm trồ hiểu ra. Sau chuyến công tác, ông về nước liền gọi vị Phó lãnh đạo vào và hỏi.
Vị lãnh đạo: Tôi hỏi anh, ba mẹ anh có một người con không phải là anh chị anh, cũng không phải là em anh. vậy đó là ai?
Vị phó gãi đầu bứt tóc vì không biết trả lời sao, bèn tổ chức họp nội các các kiểu nhưng cả tổ chức không ai trả lời được. Ông liền nhớ rằng nước mình vừa có một người đoạt giải Nobel Toán học tên Ngô Bảo Bối bèn chạy đến hỏi câu hỏi tương tự.
Vị phó: Tôi hỏi anh, ba mẹ anh có một người con không phải là anh chị anh, cũng không phải là em anh. vậy đó là ai
Ngô Bảo Bối: Là tôi, Ngô Bảo Bối!
Vị phó sung sướng vì đã tìm ra câu trả lời liền chạy một mạch đến phòng vị lãnh đạo.
Vị phó: thưa anh em đã có câu trả lời rồi
Vị lãnh đạo: Vậy đó là ai?
Vị phó: Thưa anh, đó là thằng Ngô Bảo Bối.
Vị lãnh đạo tát 1 phát đau điếng vào mặt vị phó và la lớn “ĐỒ NGU, ĐÓ LÀ THẰNG JOHN MCCAIN”…

2 Comments to “Người Thông Minh”

  1. DTP says:

    Anh hỏi em thử coi em trả lời sao?

    1. Demifantasy says:

      Giờ hỏi bạn Phong trên trời có bao nhiêu ngôi sao nà :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: