Giải Phóng

1 câu thôi:

nếu xét về mức độ phát triển xã hội, thì chưa chắc miền nào đã giải phóng miền nào ngày này năm đó nghen mấy cưng :D

2 Comments to “Giải Phóng”

  1. Alan Do says:

    Nếu xét về mức độ phát triển xã hội thì rõ ràng là miền ngoài không có cửa giải phóng miền trong rồi ACQ :D

  2. Thang Phong says:

    Không có nút like ở đây nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: