1 câu thôi:

nếu xét về mức độ phát triển xã hội, thì chưa chắc miền nào đã giải phóng miền nào ngày này năm đó nghen mấy cưng :D

2 Replies to “Giải Phóng

  1. Nếu xét về mức độ phát triển xã hội thì rõ ràng là miền ngoài không có cửa giải phóng miền trong rồi ACQ :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *