Ghi Ngắn 2

Nói chuyện với một cô bạn, cô ấy hỏi Việt Nam giờ có gì chơi vui ko, tui nói:

  • Việt Nam mình ko có gì mới em ơi, lạc hậu đều.

Cô ấy nói:

  • ủa dzậy hả, sao em đọc báo nói chuyện với mấy đứa bạn thấy Việt Nam mình nhiều thứ mới lắm mà, sao anh nói lạc hậu dzị?

Tui nói:

  • Việt Nam mình lạc hậu thua thiên hạ ít nhứt là 2000 năm.

Cô ấy:

  • anh nói quá, bữa ông gì mới nói Việt Nam lạc hậu có mấy chục năm thôi mà, em thấy quá lám là trăm năm, anh nói gì cả ngàn năm nghe ghê dzị?

Tui nói:

  • giờ quăng tờ 500 ngàn ra đường hỏi em có bao nhiêu người bu vô lụm?

Cô ấy: 

  • chắc ai cũng lụm đó anh.

Tui nói:

  • vậy em còn không chịu lạc hậu hơn người ta 2000 năm. Thời vua Nghiêu, Thuấn bên Trung Quấc, người ta đã đạt tới cái trình độ “đêm ngủ không đóng cửa, của cải rơi ngoài đường không ai nhặt…” rồi phải hông em?

Cô ấy:

  • ờ, thôi dzậy để em đi.

Tui: 

  • em đi bình an :D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: