Đửng Trách Đám Con Nít

Nếu chính người lớn đã đối xử với nhau và với đám trẻ con một cách vô học và vô văn hoá, thì đừng trách đám nhỏ.
Người lớn mới là những thằng người vô học và vô văn hoá, đã chính bạn giáo dục ra một đám con nít mất dạy sính ngoại rồi bây giờ lôi tụi nó ra chửi sao?
Ngu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: