Út

Út một năm có hai bộ đồ, một đôi dép, tới bữa xuống bếp ăn cơm, sáng chị Năm cho năm ngàn, qua bà Tám mua ba ngàn hủ tiếu, tiền dư cất vô cái túi nhỏ.

Hắn đi học, Út dúi cho ba trăm: “con để dành ăn bánh”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: