Miếng Đường

Hồi  nhỏ, má uống thuốc bắc, hay cho hắn những miếng đường đỏ tròn bằng đồng xu, hắn ăn hết rồi đòi thêm, má cho hắn tất cả những miếng đường trong thang thuốc.

Lớn lên, uống thuốc bắc, mới biết chén thuốc bắc đắng nghét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: