Viếng Ông Hai

Bài này viết một năm trước, nhân dịp giỗ đầu của ông Hai con kính viếng.

Một người nằm xuống lắm kẻ mừng
Bu vào tâng bốc một người dưng
Đua nhau bắt quàng ông với cháu
Chen chúc đăng đàn khóc rưng rưng
Còn sống còn làm còn ai biết?
Thác rồi ai tiếp cuộc chấn hưng?
Mang hồn dân tộc người đi mất
Ruồi nhặng bu vào tửng từng tưng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: