Ôi con sóng ngây thơ rồi vụn dại
Ôm ấp bờ cho đến lúc vỡ tan
Dẫu biết rằng khắp bờ cát miên man
Chẳng ngơi vỗ về bởi những con sóng khác.

One Reply to “Vỡ Tan”

  1. có chút mà hay,nhưng lụng cụng quớ,cố gắng viết thêm chút nửa là hết sẩy,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *