Tổ Cha Ai Vẽ Cái Cảnh Đời

Tổ cha ai vẽ cái cảnh đời
Thằng thì chết đói đứa cứ nhơi
Nai lưng cày cuốc không ra gạo
Nhởn nhơ rượu tiệc cứ sinh lời

Gặp thời thế thế thời phải thế
Ai không hiểu được ắt ngồi chơi
Thật thà thẳng thắn thường đi bộ
Gian manh xảo trá lái xe hơi

Khá khen ai vẽ hòn ngọc Việt
Cả bè cả lũ khắp mọi nơi
Ai cũng biết đời là bể khổ
Vậy mà thiên hạ lắm kẻ bơi.

Rảnh, ở không, bị nửa đêm đang ngủ tự nhiên con gián chà bá lửa xà xà lại gần làm điếng hồn tỉnh giấc, không ngủ liền lại được nên bắt não hoạt động cho nó dễ ngủ.

Đáng lẽ 8 câu 7 chữ đủ rồi, nhưng mà bình thường mắc tật nói dài dòng nên đâm ra làm thơ cũng dài dòng hơn người ta chứ hổng có được súc tích cho bằng, anh chị em thông cảm, đa tạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: