Thất Ngôn Cho Ba Má

Một đời xong một mất một còn
Một thời một đất một nước non
Một lời người nói không còn nữa
Một đời người nhận vẫn còn son
Saigon, 15/05/2015

Tròn 2 con giáp ngày giỗ ba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: