Khách Viếng Nhà

Chẳng ngại đường xa khách đến chơi
Rộn ràng cái xóm chỉ quen xơi
Um sùm lồng lộn bầy đưa rước
Nháo nhào chen chúc lũ dựa hơi
Chó già kẹt cửa gầy cơn sủa
Gà tơ gồng cựa gáy khơi khơi
Hẻm sâu nhà nhỏ không ai viếng
Lâu lâu được bữa cũng cầm hơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: