Dấu Hiệu Nhận Biết Lừa Đảo

Chưa thể nói rằng tui là một người “đầy kinh nghiệm” hay một “chuyên gia kinh tế”, nhưng đã tự làm cho mình hơn 10 năm, và đi làm mướn cho thiên hạ cũng cỡ đó, gặp hơn ngàn người và thương lượng hơn trăm hợp đồng, đông tây sang hèn, thượng vàng hạ cám, tui gặp không ít lừa đảo. Lừa đảo không chỉ là tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác, những kẻ này rất dễ nhận ra. Lừa đảo tinh vi ở chỗ ăn không nói có, hữu danh vô thực, nói nhiều hơn làm, nói một đằng làm một nẻo,… nhiều hơn như vậy. Đi kèm với những điều đó chính là những thủ thuật che giấu chúng cùng những lý lẽ ngụy biện để khi phát hiện vẫn…

%d bloggers like this: