Một Mâu Thuẫn của Người Việt

Người Việt Nam, đa số, chứ không phải tất cả, đều có một sự mâu thuẫn như sau: ai cũng nói rằng tui khác anh, hay người này không giống người kia, nhưng chúng ta đều đòi hỏi một sự đồng thuận, hay là anh phải đồng ý với tui. Trong mỗi cuộc nói chuyện nào đó, chúng ta ai cũng có quan điểm và chính kiến chủ quan, và ai cũng cãi rất hăng để bảo vệ quan điểm của mình, và ai cũng muốn càng nhiều người phải bị mình thuyết phục và tin rằng cái quan điểm đó của mình là đúng đắn. Cho dù quan điểm đó bị bác bỏ đi nữa, chúng ta tự sâu trong tâm trí cũng vẫn không phục, và ngấm ngầm … phản đối dưới nhiều…

Ghi ngắn: Nhảy Mũi (Hắt xì) và Thần Giao Cách Cảm

Tự nhiên nghĩ ra ý này, ghi đại thôi. Mình hay quan niệm là mỗi khi ai đó nhắc tới mình thì người bị nhắc đó sẽ nhảy mũi, hắt xì hơi, hay sao đó. Thí dụ như cả đám đang nói chuyện về một người vắng mặt thì hay nói giỡn là nó (người vắng mặt) chắc đang hắt xì khí thế; hay như cái kiểu gọi ‘ba hồn chín vía”, “hú hồn” này nọ, và chúng ta tin là việc đó sẽ được người mà chúng ta đang nhắc tới nghe được. Đó là một dạng của thần giao cách cảm (tele patheia), một dạng tri giác ngoài ngũ quan thông thường. Có thể trực giác chính là một biểu hiện cụ thể của thần giao cách cảm, khi mà chúng ta có cảm…

[Đăng lại] Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con

Thái viết bài này, tui đọc thấy hay, và nghĩ là mấy bạn khác nếu đọc thì cũng sẽ thấy hay, nói về Tâm mình chính là Phật! Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con Đọc đi mấy bạn, hay đó!

Giỗ Vua Hùng và vài câu tự hỏi mình

1. Tui đang thắc mắc là, nếu chúng ta lấy nghi lễ Đám giỗ để tưởng nhớ các vua Hùng, thì kinh đâu ra mà đọc, chủ tế đâu ra mà lạy, diễn văn đâu ra mà xướng, và lân, rồng đâu ra mà múa? Chúng ta đang làm cái gì, làm Đám, hay làm Lễ, hay làm Hội? Tui đang thắc mắc là, phải chăng vì Việt Nam cần phải có thêm vài di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) được UNESCO công nhận nữa hay không, để từ đó chúng ta thu hút thêm khách du lịch, mà chúng ta cố gắng nộp hồ sơ về Tín Ngưỡng thờ Vua Hùng lên UNESCO để được xét duyệt? Đây có phải là gắng gượng hay không? Tui đang thắc mắc là, có…

Viết tiếp về Thương Mại Điện Tử ở Việt Nam

Tất nhiên, nói tới thương mại điện tử thì quan trọng nhất vẫn là hai chữ thương mại, tức là mua bán. Điểm quan trọng trong thương mại điện tử tức là mua bán được điện tử hỗ trợ, tức là kinh doanh dựa trên công nghệ, hay nói một cách dễ hiểu hơn cho các bạn Việt nam vốn quen với những từ chuyên môn và đao to búa lớn là kinh doanh dựa trên công nghệ thông tin. Chính vì cách hiểu đó, nên có hằng hà sa số các công ty thay vì chạy đua mảng kinh doanh thì họ lại chạy đua trong mảng công nghệ thông tin. Không thiếu những công ty cứ gặp nhau là hỏi: pagerank của website mày bao nhiêu? Xếp hạng Alexa mày bao nhiêu? Pageview…

%d bloggers like this: