Vài công cụ của Wiki

1/ Wikibooks: thư viện sách giáo khoa mở của Wiki.  Tiếng Anh ở đây và Tiếng Việt ở đây. Chưa có nhiều sách đâu, nhưng tui cứ ghi lên để quý vị biết!
2 Wikitravel: dịch vụ hướng dẫn du lịch và giới thiệu về các địa danh. Tiếng Anh ở đây, chưa có tiếng Việt. Giới thiệu về Sàigòn khá đầy đủ, nhưng giống … máy móc quá! Giới thiệu về Tây An cũng rất cụ thể!
3/ Wiktionary: từ điển Tiếng Việt mở ở đây.
4/ Wikimedia: chia sẻ hình ảnh và âm thanh với cộng đồng. Tiếng Anh ở đây và tiếng Việt ở đây.
Trước mắt đó là 4 dịch vụ phổ biến của Wiki (ngoài Wikipedia.org). Các bạn tham gia đóng góp và xử dụng nguồn tri thức mở này nha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: