Demi: Hồng nhan bạc triệu

Hic!

4 Replies to “Trời ạ, chân dài!

  1. @Minh: nhỏ này là đứa duy nhất ở hàn không phẫu thuật hay sao đó!

    @NSC: tiền cắc mà tắt đèn thì nó vẫn là tiền cắc anh Cường ơi, lạnh lùng cứng ngắc chứ đâu có bóng lưỡng láng o mượt mà mềm mại như tờ năm trăm ngàn được, hic…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *