~~~Cool~~~, check it out!

Another cool TVC also:

2 Replies to “Mr Bean quảng cáo máy Mac

  1. lâu ơi là lâu mới đọc blog anh, cười đã thiệt, đọc cũng phê thiệt hihi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *