Bấm vô link để xem tin trong Cổng Thông Tin Điện Tử Thanh Tra Chính Phủ

Cái tin người ta hay như thế, mà trên mạng có thằng chó đẻ nào nó làm cái video mất dạy kinh khủng, coi mà cười muốn lộn ruột dzậy hà :)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *