Khai giảng lớp nghiệp vụ thanh tra nâng cao cho Thanh tra Chính phủ Lào

Bấm vô link để xem tin trong Cổng Thông Tin Điện Tử Thanh Tra Chính Phủ
Cái tin người ta hay như thế, mà trên mạng có thằng chó đẻ nào nó làm cái video mất dạy kinh khủng, coi mà cười muốn lộn ruột dzậy hà :)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: