Hài (về Việt Nam)

1/ MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó
2/ ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó
3/ PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó
4/ NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó
5/ DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằng đó
6/ NHẬT: thằng nào đánh tao, tao bảo MỸ đánh thằng đó
7/ TRUNG QUỐC: thằng nào đứng gần tao, tao đánh thằng đó
8/ ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó
9/ NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao sẽ diễn tập với MỸ
10/ BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng NAM HÀN
11/ VIỆT NAM: Thằng nào đánh tao hoặc chửi tao, tao tuyên bố chủ quyền
(không biết của ai, nhưng mà Toàn gởi qua offline message trong Yahoo Messenger sáng nay cho tui đọc!
Đúng là Việt Nam luôn có một hướng đi khác biệt (different orient), hahaha…

One Comment to “Hài (về Việt Nam)”

  1. Nini says:

    =)))))))))))))))))))))))), em thích em thích hahaha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: