Viết cái tựa xong để đó, đi ăn miếng cơm uống miếng nước, chút rảnh ghi, hihi!

8 Replies to “Họa Tâm

  1. Dê Xù à em phải đi uống miếng nước, rồi mai mốt hay tháng sau quay comment.
    Chiêu đặt cục gạch của anh Lực này chị quen lắm rồi, em phải đợi dài cổ.
    Nói xong chạy

  2. ăn cơm uống nước bao lâu hả anh, 1 hay 2 tháng, nói trước cho em biết đường tính (:| kẻo cái cổ nó dài thì xí lắm :”>

  3. nghe cái tựa thấy lạ lạ hay hay,nhưng hông hiểu ,anh đừng để đợi lâu nha,viết cho mọi người đọc ,hihi

  4. Anh Lực tính bắt tụi em uống bao nhiêu ly càfe, để có thể đợi ‘họa tâm’ của anh đây?

  5. đọc cái tựa, vào xem thử, trở ra, uống nước, trở vô, u như kỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *