Cái tui và Của tui

Swami Tejomayananda

We may feel jealous of a successful person, but we are never jealous of the success of our own children, even though they are someone other than us. When we see ourselves in the other person, love comes naturally. And where there is love, there is no room for violence, hatred, enmity, or jealousy. Love is a substitute for everything, but there is no substitute for love.

Swami Vivekananda said:

If a beautiful picture belonging to another is burnt, a man does not generally become miserable; but when his own picture is burnt, how miserable he feels! Why? Both were beautiful pictures, perhaps copies of the same original; but in one case very much more misery is felt than in the other. It is because in one case he identifies himself with the picture, and not in the other. This ‘I and mine’ causes the whole misery.

Tạm dịch:
Swami Tejomayananda

Chúng ta có thể ghen tị với thành công của một người nào đó, nhưng chúng ta lại không ghen tị với thành công của chính con cái mình, cho dù đó là người khác chứ không phải chính mình. Khi chúng ta nhìn thấy bản thân mình ở một người khác, thì tự nhiên ta yêu thương người đó. Và khi mà tình yêu xuất hiện, thì không còn chỗ cho bạo lực, căm ghét, thù hằn hay tị nạnh. Tình yêu có thể thế thân cho tất cả nhưng không gì có thể thế chỗ cho tình yêu.

Tại sao chúng ta lại không thấy ghen tị với những đứa con của mình khi tụi nó thành công, mà lại ghen tị với thành công của những người xa lạ khác?

Thông thường, khi thấy một bức tranh tuyệt đẹp bị cháy, thì người ta không có cảm thấy đau lòng. Nhưng nếu mà người đó thấy bức tranh của chính họ bị cháy, thì sao? Tại sao? Cả hai bức tranh đều rất đẹp, đều được vẽ từ cùng một người họa sĩ, nhưng chúng ta chỉ cảm thấy tiếc cho một trong hai bức tranh đó mà thôi. Lý do là vì, chúng ta đã đồng hóa chính mình vào vật mình sở hữu. Chính cái quan niệm “Tui và Của tui” mới làm chúng ta khổ sở.

— Những tác phẩm của Swami Vivekananda, tập 1, trang 101.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: