Các tờ báo đều ra sức cổ động cho việc bình chọn cho vịnh Hạ Long.

Nhưng tui thì tui thấy hay ho gì cái trò mèo khen mèo dài đuôi này?

Một người giỏi không bao giờ tự nhận mình giỏi!

Một người đẹp không bao giờ tự khen mình đẹp!

Một tướng tài không bao giờ tự vỗ ngực xưng tên!

Tất cả những danh hiệu, những lời ngợi khen chỉ thật sự xứng đáng khi được người khác nói về mình, chứ không phải mình tự khen mình!

Vậy mà, toàn dân tộc Việt Nam đang ra sức tự khen mình, tự phun châu nhả ngọc, tự bịt mắt mịt miệng mình để hè nhau bình chọn cho chính mình!

Hay ho không? Giỏi giang không? Tự hào không? Hãnh diện không khi chính chúng ta bình chọn cho chúng ta???

Hãy tỉnh táo, mở mắt nhìn ra thế giới, các bạn sẽ thấy có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên khác xứng đáng hơn Hạ Long rất nhiều, rất rất nhiều!

Đừng có tự ị ra một bãi rồi ngồi hít lấy hít để mà khen thơm nhé các bạn của tui ơi!

4 Replies to “Bình chọn cho Hạ Long – Trò Hề Báo Chí

  1. Tức là anh cũng thừa nhận chúng ta đang tự đánh bóng mình :mrgreen: ?

  2. Đúng vậy
    Không biết anh có biết điều này không !
    Các vị tổng thống lớntrên thế giới  khi ra
    tranh cử họ đều đi vận động Cử Tri ấy thôi

  3. Anh có biết họ nói về AI trong những cuộc vận động cử tri đó không? Và anh có biết có bao nhiêu tổng thống làm được những gì họ đã nói trong những cuộc vận động cử tri đó?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *