Bản sắc văn hóa dân tộc

Trích hồi ký Bảo Lương Nguyễn Trung Nguyệt

“Ngày xưa ta lệ thuộc Tàu mà không thành xẩm, lệ thuộc Tây mà không thành đầm, còn giữ được nguyên vẹn cái áo dài yểu điệu thướt tha. Còn ngày nay, ta độc lập, tự do mà thành ra đủ thứ hàn trung nhật, không có cái bản sắc văn hóa dân tộc, vậy coi sao được.”

3 Comments to “Bản sắc văn hóa dân tộc”

 1. saigonese con gái says:

  uhm, ý anh la sao? cai nay chung chung wá, cụ thể chút đi anh

 2. Demifantasy says:

  Ờ thì tùy mỗi người cảm nhận, chớ trong cuốn hồi ký đó thì người ta cũng chỉ viết vậy chớ hổng có phân tích hay cho ví dụ cụ thể gì thêm em ơi! :mrgreen:

 3. ding dong says:

  Ngày nay, ngày xưa!
  Chỉ nói về chiếc áo dài thì vẫn thấy tất cả nhưng lại không thấy gì cả. Yểu điệu thướt tha, anh nhỉ :)
  Còn mấy cái áo kia, hông biết nhận xét như thế nào, vì nó rất đa dạng :D người mặc thì kết hợp cho nó thêm phong phú :D ====> miễn bình luận hehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: