má ơi, đời này đửng mơ ngóc đầu dậy nổi!

ôi vô tích sự và ăn hại!

2 Replies to “90.000 tỷ

  1. Ờ, nghe nói lại còn có hai trăm mấy tỷ thôi!

    Ôi sống ở Việt Nam riết rồi báo chí với nhà nước không biết tin ai luôn….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *